L'accés, navegació i utilització del lloc web https://amicsdelagentgran.com (en endavant "Lloc Web") implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d'Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si. No està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

1.- IDENTIFICACIÓ

· Titular: Tienda Ética S.L.

· CIF: B53923348

· Direcció postal: C / Clara Campoamor nº5 Bung.7, 03540 Alacant

· Correu electrònic: hola@amicsdelagentgran.com

2.- OBJECTE

Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés, navegació i utilització de el present lloc web, sense perjudici que TIENDA ÉTICA S.L. es reservi el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la mateixa, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L'accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.

TIENDA ÉTICA S.L. es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d'ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l'accés a la Web.

A l'efecte de la interpretació de les presents Condicions d'Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc Web, bastant per a això que el visiti.

3.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TIENDA ÉTICA S.L. és titular del web https://amicsdelagentgran.com/es, o, si s'escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en el mateix, incloent la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d'aquest.

 En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de TIENDA ÉTICA S.L. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts del Lloc Web dins d'un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat d'utilitzar el present Lloc Web, d'acord amb les presents Condicions d'Ús.

 Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de TIENDA ÉTICA S.L. o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

 Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de TIENDA ÉTICA SL o, si escau, de l'titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de drets d'autor o altres crèdits identifiquin als titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi en el lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en el Lloc Web.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a TIENDA ÉTICAS.L. a través de qualsevol dels canals habilitats a l'efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a prestador per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense restricció de l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a TIENDA ÉTICA S.L. a través de l'adreça de correu electrònic hola@amicsdelagentgran.org perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat de TIENDA ÉTICA S.L. vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial, així com qualssevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a amb la següent informació:

 · Dades identificatives i mitjà de contacte de l'reclamant o del seu representant legal.

 · Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits.

 · Relat detallat dels drets suposadament infringits per TIENDA ÉTICA S.L., així com la seva localització exacta dins del Lloc Web.

 · Declaració expressa per part de l'reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment de l'titular dels drets suposadament infringits.

4.- REGLES D'ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

 · Fer servir el lloc web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament oa l'ordinador d'un tercer;

 · Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

 · Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;

 · Fer servir el lloc web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;

 · Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats a al lloc web, a cap servidor de TIENDA ÉTICA SL, ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

 · Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;

 · Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes de TIENDA ÉTICA S.L., així com en els sistemes i xarxes connectats a el Lloc Web; o

 · Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament de aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions d'Ús.

 L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció per TIENDA ÉTICA S.L. de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, sense que hi hagi possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

 En el cas que Un. Trobés alguna informació o contingut en el Lloc web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el Lloc Web, preguem que ho posi en coneixement immediat de TIENDA ÉTICA S.L. a través dels diferents mitjans disposats per a això.

5.- ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

TIENDA ÉTICA S.L. no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L'usuari reconeix i accepta que TIENDA ÉTICA S.L. no serà responsable de la disponibilitat dels llocs web o recursos externs, i no subscriu cap tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través aquests llocs web o recursos.

L'usuari reconeix i accepta que TIENDA ÉTICA S.L. no serà responsable de les pèrdues o danys en què l'usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs.

ENLLAÇOS A EL CANAL DEL PRESTADOR EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

TIENDA ÉTICA S.L. posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc web que TIENDA ÉTICA S.L. manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i / o gestionats per tercers (per exemple Facebook, Twitter, etc.). La inclusió d'aquests enllaços al lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre TIENDA ÉTICA S.L. i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part de TIENDA ÉTICA S.L. dels seus continguts i / o serveis, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas TIENDA ÉTICA S.L. comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en les presents Condicions Generals d'Ús, així com en la Política de Privadesa del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint TIENDA ÉTICA S.L. en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari a les plataformes corresponents, completament externes a el Lloc Web i fora de control de TIENDA ÉTICA S.L. A l'accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per TIENDA ÉTICA S.L., de manera que TIENDA ÉTICA S.L. no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que TIENDA ÉTICA S.L. no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que TIENDA ÉTICA S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

6.- RESPONSABILITATS I GARANTIES

En conseqüència, TIENDA ÉTICA S.L. no garanteix ni es fa responsable de:

· La continuïtat dels continguts del Lloc Web

· L'absència d'errors en aquests continguts

· L'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra

· La invulnerabilitat del Lloc Web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix

· La falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web

En tot cas, TIENDA ÉTICA S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir a l'mínim els errors de sistema, tant des del punt de vista tècnic com legal i organitzatiu.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar immediatament a TIENDA ÉTICA S.L. perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

TIENDA ÉTICA S.L. no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a la mateixa i no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les esmentades informacions.

7.- SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

TIENDA ÉTICA S.L. es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega de l'contingut i / o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació, sense que hi hagi la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

8.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d'acceptar expressament per poder utilitzar el Lloc Web.

9.-VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS D'ÚS

La vigència temporal de les presents Condicions d'Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions d'ús modificades.

En el cas que qualsevol disposició d'aquestes Condicions d'Ús fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les presents Condicions d'ús.

10.- VIGÈNCIA DEL LLOC WEB

Amb independència del que disposen les condicions particulars que, si s'escau s'estableixin, TIENDA ÉTICA S.L. podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d'Ús.

A aquests efectes, TIENDA ÉTICA S.L. informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent, o si teniu sospita de la comissió d'algun delicte.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà d'aplicació la legislació espanyola vigent en el moment de l'litigi, i ens sotmetrem als jutjats i tribunals d'Alacant, així com, si és el cas, als tribunals arbitrals de consum o semblants als quals ens puguem trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

Informació relacionada amb la resolució de disputa en línia de l'Art. 14, par. 1 de l'ODR (Regulació de resolució de disputa en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes en línia d'acord amb l'Art. 14, par. 1 de l'ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com a web en la qual els consumidors poden intentar arribar a acords sense anar a judici relacionats amb les disputes que sorgeixin en les compres i contractes de serveis en línia.

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password