1.- INTRODUCCIÓ

El present document estableix les condicions per les quals es regeix l'ús del web https://amicsdelagentgran.com/es/ i la compra de productes oferts en la mateixa.

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat abans d'utilitzar aquesta pàgina web. A l'utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions Generals de Contractació i per la nostra Política de Privacitat, de manera que, si no està vostè d'acord amb tot el que disposen les Condicions Generals de contractació i amb la Política de Privacitat, no ha d'usar aquesta pàgina web.

Si té alguna pregunta relacionada amb les condicions generals de contractació o la Política de Privacitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte https://amicsdelagentgran.com/es/contactenos

2.- ELS NOSTRES DADES

La venda d'articles a través d'aquesta pàgina web és realitzada per part de TIENDA ÉTICA SL, societat espanyola amb domicili en C / Clara Campoamor nº5 Bung.7, 03540 Alacant, inscrita al Registre Mercantil d'Alacant, a el Tom 2832, de el Llibre de Societats 0, Foli 57, Full nº A-86540, i CIF B53923348, telèfon 965 20 59 50 i correu electrònic hola@amicsdelagentgran.com

3.- LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB

La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè, seran tractades d'acord amb el que estableix la Política de Privadesa. A el fer ús d'aquesta pàgina web Un. Consent el tractament d'aquesta informació i dades i al seu torn, declara que tota la informació o dades que ens faciliti són veraces i es corresponen amb la realitat.

4.- ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

A el fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa, vostè es compromet a:

1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids.

2. No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents.

3. Facilitar-la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal. Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. A l'realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

5.- DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a territori espanyol.

6.-COM REALITZAR UNA COMANDA

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra en línia, triant en primer lloc els productes que puguin ser del seu interès, omplint totes les dades que siguin obligatoris durant el procediment i finalitzar la compra fent clic a "PAGAR LA MEVA COMPRA".

Seguidament, vostè rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda. Així mateix, l'informarem mitjançant correu electrònic quan la seva comanda li estigui sent enviat.

7.- MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

En cas que vostè detectés que s'ha produït un error a l'introduir les seves dades personals durant el seu registre com a usuari d'aquesta pàgina web, podrà modificar els mateixos en l'apartat "El meu compte".

En tot cas, podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se a l'servei d'atenció a client a través del telèfon, 965 20 59 50 de l'adreça de correu electrònic hola@amicsdelagentgran.com, així com exercitar el dret de rectificació contemplat en la nostra Política de Privacitat mitjançant hola@amicsdelagentgran.com

Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació en diversos apartats de el procés de compra que no permeten prosseguir amb la comanda si les dades d'aquests apartats no s'han proporcionat correctament. Així mateix, aquesta pàgina web ofereix els detalls de tots els articles que hi hagi afegit a la seva cistella durant el procés de compra, de manera que, abans de realitzar el pagament, vostè podrà modificar les dades de la seva comanda. Si vostè detecta un error en la seva comanda amb posterioritat a la finalització de l'procés de pagament, s'haurà de posar en contacte de manera immediata amb el nostre servei d'atenció al client, al telèfon oa l'adreça de correu electrònic anteriorment esmentats, per a esmenar l'error .

8.- PAGAMENT

La forma de pagament de les compres es seleccionarà durant el procés de compra i el pagament, segons la forma escollida, es realitzarà a la finalització de el procés de compra i serà condició indispensable per a la formalització del mateix.

Les formes de pagament admeses són les següents:

Les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa®, Mastercard®, així com amb targeta de dèbit 4B o 4B Maestro, el que implicaria un càrrec automàtic.

En qualsevol cas, l'elecció de el mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent. El client ha de notificar a TIENDA ÉTICA S.L. qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini possible perquè pugui realitzar les gestions oportunes.

Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions. TIENDA ÉTICA S.L. no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de polítiques de seguretat.

9.- LLIURAMENT I DESPESES D'ENVIAMENT

Tots els productes oferts a la pàgina web estan disponibles (excepte trencaments d'estoc o casos excepcionals), la qual cosa ens permet tramitar les comandes perquè siguin lliurats en un termini d'entre 1 i 3 dies laborables a comptar de l'endemà de la realització de la comanda, mitjançant l'agència de transport Envialia.

 Les comandes rebudes a divendres o festius seran enviats el primer dia laborable següent. Si per qualsevol causa hagués un retard en l'enviament li comunicaríem el termini de lliurament estimat.

 En cas que la comanda sigui contra reemborsament, assegura't disposar de l'import necessari quan arribi el missatger. Aproximadament, trigarà d'1 a 3 dies laborals des de la realització de la comanda. Si a l'intentar el lliurament no hi hagués ningú a l'adreça facilitada per l'usuari, el missatger deixarà nota d'arribada indicant el número de telèfon a què ha de cridar per concertar el nou lliurament.

Després de dos dies sense establir contacte, l'empresa intentarà localitzar al número de telèfon que haguessis facilitat. Després de 7 dies sense aconseguir contactar, el paquet serà retornat per la missatgeria, pel que és important assegurar-se facilitar una adreça en la qual pugui ser fàcilment localitzable.

Si finalment la comanda fos retornat per l'agència de missatgeria a causa de la impossibilitat de contactar amb el client, seria el client el responsable de costejar el nou enviament.

 Un cop realitzat l'enviament de el paquet, la direcció de lliurament podrà ser modificada dins de la mateixa població.

No és possible especificar l'hora exacta del lliurament, de la mateixa manera que l'empresa de missatgeria no es posarà en contacte amb vostè abans del primer intent de lliurament.

Si hi ha qualsevol error en la teva comanda rebut, poseu-vos en contacte amb nosaltres i l'informarem de la millor manera de solucionar l'error sense cap cost per a vostè.

 En cas de sol·licitar un intent de 3r lliurament per part de client, això tindrà un sobrecàrrec de 3 €. Ha de consultar amb l'empresa en relació amb les vendes produïdes a Canàries.

DESPESES D'ENVIAMENT:

 Península - Missatgeria Urgent: 4,50 €

 Balears - Missatgeria urgent: 10,50 €

 Canàries - 20 €

En els pagaments contra reemborsament l'import de les despeses d'enviament s'incrementarà en 3 €, no admetent-se el pagament contra reemborsament en els enviaments a Balears i Canàries.

Per a comandes superiors a 300 €, consultar despeses d'enviament.

10.- IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla.

 El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que disposa l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents d'acord amb la normativa vigent en cada un d'aquests territoris.

 El client podrà descarregar la factura de les compres realitzades accedint amb la seva clau d'usuari a l'historial de comandes. No obstant això, el client pot sol·licitar en qualsevol moment que se li remeti una còpia de la corresponent factura per mitjans telemàtics o en paper, a la seva elecció.

11.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte adquirit a través d'internet, disposa d'un termini de 14 dies, a comptar de la data de lliurament del producte, per tornar-lo.

 Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir de l'contracte a través d'una declaració inequívoca (Carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà d'igual manera utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació DOCUMENT DE DESETIMIENTO DE COMPRA.

 Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

12.- GARANTIES

La garantia contractual oferta és la que s'estableix en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Clients i Usuaris.

TIENDA ÉTICA S.L. respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament, sempre que el client ens hagi informat d'aquesta falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

13.- RESPONSABILITAT

Llevat que es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament a el preu de compra d'aquest producte.

14.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els materials o continguts que s'aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o als que ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d'aquest material únicament en la forma en que l'hi autoritzem expressament nosaltres o els que ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de contacte.

15.- VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de fer un ús indegut d'aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.

No tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, a l'servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web.

Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d'un atac de denegació de servei o d'un atac de denegació de servei distribuït.

L'incompliment d'aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d'infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d'aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l'atacant.

Així mateix, en cas d'incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d'estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d'un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l'ús d'aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

16.- LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB

En el cas que la nostra pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua derivats del seu ús.

17.- COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix ​​que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit, no obstant, mitjançant l'ús d'aquesta pàgina web vostè accepta que la major part d'aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.

Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web.

A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

18.- NOTIFICACIONS

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D'acord amb el que disposa la clàusula anterior i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

 Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

19.- CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit.

Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si s'escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni s'anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

20.- ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments ocasionats per Causes de Força Major.

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre d'altres, els següents:

1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

2. Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

4. Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

5. Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

 6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S'entén que les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d'una ampliació en el termini per a complir aquestes obligacions per un període de temps igual a què duri la Causa de Força Major.

Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

21.-RENÚNCIA

La manca de requeriment per la nostra part de l'acompliment estricte per la seva part d'alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d'un contracte o de les presents Condicions o la falta d'exercici per la nostra part dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d'aquest contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni li exonera a vostè de complir amb aquestes obligacions.

Cap renúncia per la nostra part a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions. Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte té efecte, llevat que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè a través dels diferents mitjans de contacte que vostè ens va facilitar.

22.- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

23.- EL NOSTRE dret de canviar AQUESTES CONDICIONS

Ens reservem la facultat de modificar els presents Termes i Condicions. El mantindrem informat dels canvis substancials realitzats en els mateixos. Aquests no tindran caràcter retroactiu i, llevat possibles excepcions segons el cas concret, són aplicables després de 30 dies de la data de la publicació en l'avís corresponent. Si vostè no està d'acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

24.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes i es regiran d'acord amb el que disposen les lleis d'Espanya, en particular a:

· La Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació,

· Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries,

· Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que deroga la directiva 95 / 46 / CE,

· Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de al comerç minorista

· Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Les parts se sotmeten, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de domicili de l'consumidor.

25.- COMENTARIS, SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments, així com qualsevol consulta, queixa o reclamació a través del nostre formulari de contacte, de el telèfon o de l'adreça postal o de correu electrònic indicats en la Clàusula 2 de les presents condicions generals de contractació.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant a al telèfon 965 20 59 50 a través del nostre formulari de contacte.

Les seves queixes i reclamacions davant nostre servei d'atenció a client seran ateses en el termini més breu possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes. Així mateix, quedaran registrades amb una clau identificativa que posarem en el seu coneixement i li permetrà fer seguiment de les mateixes. Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-les seves queixes a través de l'adreça de correu electrònic tienda@amicsdelagentgran.com per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies.

En aquest sentit, si l'adquisició entre vostè i nosaltres s'ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d'acord amb el Reglament Nº 524/2013 de la UE, l'informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password